สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib Schoolโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด

วันที่กิจกรรม : 2021-09-08

     ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านน้ำดิบได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด โดยมีพระครูวิรุฬพิพัฒนกิจ ให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

  • Ban Nam Dib School
    77 หมู่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอถิน จังหวัดลำปาง 52230
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: bannamdibschool2019@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านน้ำดิบ