สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib School

บุคลากรนายชยุต วิจิตรสุนทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบ
โทรศัพท์ : 0914619554
อีเมล : dr.chayuth@gmail.com

ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายวรวุฒิ แก้วอ้น

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0819624007
อีเมล : poo_sl@hotmail.com

นางสาวพิสมัย ชุมภู

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวสาเรศ กันทะสร

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวคมขวัญ นันติชัย

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวกุลสตรี ดีติ๊บ

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายทินกร ศริจันทร์

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายเสาร์แก้ว ร้องกาศ

นักการภารโรง
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวเบญจพร จันทราช

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางรัตติกาล ปิงใจ

บุคลากรคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

  • Ban Nam Dib School
    77 หมู่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอถิน จังหวัดลำปาง 52230
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: bannamdibschool2019@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านน้ำดิบ